Vở kẻ ngang Klong 120t B5 Horn

9,000đ
Số lượng
- +
ịnh lượng 58g/m2
Độ trắng 90% ISO
Số trang 80 trang
Kích thước 175 x 250 mm