MT Casio Vinacal 680EX

655,000đ
Số lượng
- +

Casio  vinacal 680 ex plus hồng mới nhất  2020 do Bitex độc quyền phân phối.

Nhiều tính năng đặc biệt phục vụ cho học tập, làm việc, cùng nhiều  chức năng mới

Bao gồm nhiều chức năng như:

- Tính toán số thập thâp vô hạn tuần hoàn

- Phân tích thành thừa số nguyên tố

- Tìm thương và số dư của phép chia

- Tìm ƯCLN, BCNN

- Tìm tọa độ đỉnh của Parabol trực tiếp trên máy.

- Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3.

- Tính tích, tổng của dãy số

- Lưu nghiệm khi giải phương trình

- Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức

- Tính logarit với cơ số bất kỳ

- Tính toán phân phối DIST

- Tính ma trận, thống kê Màn hình hiển hị 15 số và hiển thị như sách giáo khoa Việt Nam.

Hiển thị kết quả dưới dạng phân số, căn thức.

Có thể xem lại các bước trước đó để có thể chỉnh sửa và dùng lại.